Služby

Firma EKOHRON je důsledně orientována na služby zákazníkům. Přebírá na sebe činnosti, které zákazník nechce nebo nemůže řešit vlastními silami. Formou požadavků zákazníka na řešení určité situace a následnou činností firmy EKOHRON Vám předkládáme možné způsoby řešení těchto požadavků, jež mohou vyvstat kdykoliv v průběhu podnikatelské aktivity firmy.

Ekonomické poradenství

 • poradenská činnost při zakládání 
 • organizace (navržení právní formy organizace, vyřízení nezbytných podkladů pro registraci firmy apod.)
 • zpracování žádostí o úvěr nebo leasing
 • ekonomické a daňové poradenství
 • zajištění styku se státními úřady
 • zajištění auditora a daňového poradce

Účetnictví

 • vedení účetnictví a mzdové agendy
 • zpracování metodiky účetnictví a oběhu dokladů
 • zavedení a vedení účetnictví u zákazníka
 • metodický dohled nad účetnictvím
 • mzdová agenda

Ekonomický software

 • výběr vhodného účetního programu dodávky účetních programů pro podvojné i jednoduché účetnictví
 • předimplementační studie
 • metodické zpracování zavedení účetních programů
 • dohled při zavádění účetního software u zákazníka
 • podvojné účetnictví: 
 • jednoduché účetnictví: 
 • zaškolení pracovníků
 • průběžná údržba
 • trvalý metodický dohled

Speciální služby

 • řešení nestandardních situací
 • rychlý servisní zásah
 • telefonické konzultace, HOT-LINE
 • rekonstrukce účetnictví
 • pomoc při náhradě nemocných nebo odcházejících pracovníků
 • školení

pracovnice