O firmě

Firma

EKOHRON s.r.o. je účetní a softwarová firma založená v roce 1993. Činnost firmy je zaměřena na poskytování komplexních služeb v oblasti ekonomiky hospodářských organizací a realizací projektů programů pro účetnictví pro malé a střední organizace. Toto zaměření vychází z požadavků na přesné a přehledné ekonomické informace, které podnikatel či vedoucí pracovník nezbytně potřebuje pro kvalitní, rychlé rozhodování, a tedy i dosažení zvětšení konkurenceschopnosti organizace, úspory času i vhodné využití finančních prostředků.

Zkušenosti

Za svou existenci získala firma značné zkušenosti při práci pro své zákazníky. V současné době zpracovává firma účetnictví pro 80 firem, realizovala dodávky účetního software pro více než 150 firem a počet firem, které využily během uplynulých 20 let některou z uvedených služeb, je přes 500.

Zákazník jako partner

Naše znalosti pomáhají úspěšně zvládnout množství ekonomických operací, jež pramení z rostoucích a měnících se aktivit organizace, s jejím zvětšováním, se změnou legislativy a s měnícím se okolním podnikatelským prostředím. Proto je pro nás zákazník především partnerem, který od nás může očekávat aktivní pomoc a dlouhodobou spolupráci při řešení svých náročných požadavků.

pracovnicepracovnice